YRVN logoԷկո նախագծեր Հայաստանում

Ընդհանուր դրույթներ և օգտագործման պայմաններ YRVN

Ընդհանուր դրույթներ և օգտագործման պայմաններ YRVN

5 մարտի, 2024 թ

Օգտագործելուց առաջ խնդրում ենք կարդալ YRVN.AM ծառայությունը: Ծառայությունից օգտվելու փաստը ընդունմամբ այն օգտագործելու ընդհանուր ընդունված ձև է, այսինքն՝ Ծառայությունից Օգտատիրոջ լրիվ և անվերապահ համաձայնությունը սահմանված պայմանների վերաբերյալ:

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կանոնները (այսուհետ՝ «Կանոններ») սահմանում են YRVN ծառայությունից օգտվելու պայմանները

1.2. Սույն Կանոնների նպատակների համար YRVN ծառայությունը (այսուհետ՝ «Ծառայություն») նշանակում է բազմաֆունկցիոնալ ծրագրային արտադրանք, որը հասանելի է կայքէջում՝ https://yrvn.am p և դրա այլ տիրույթներում, որոնք նախատեսված են Օգտատերերին տրամադրվելու միջոցով։ օգտագործողի միջերեսի գործիքներ

1.3. Հաճախ հանդիպող հատկանիշների և Ծառայությունների հետ կապված հարաբերությունները ներառում են կանոններ, որոնք ներառված են օրենսդրության մեջ և դրույթներ, որոնք գտնվում են օգտատիրոջ միջերեսի համապատասխան էջերում փաստաթղթերում, նկարագրություններում, ընթացակարգերում: Ամբողջ աշխարհում, երբ կարևոր իրավիճակներն ու իրավիճակները չեն կարգավորվում, Ծառայության առաջարկի իրավիճակը, ներառյալ դրա սահմանափակ մասերն ու հնարավորությունները, կարգավորվում են իրական կանոններով:

1.4. Օգտատերը հնարավորություն է տալիս օգտվել Ծառայությունից, ինչպես նաև դրա ցանկացած մասից կամ առաջադեմ հնարավորություններից: 1.3. (Ծառայության որոշակի մասեր կամ առանձնահատկություններ օգտագործելու դեպքում, որոնք ներառում են այդպիսի պայմաններ և պայմաններ), և նշանակում է դրանց ընդունում առանց վերապահումների: Եթե ​​Օգտագործողը չի ընդունում պայմանները, նա պարտավոր է ձեռնպահ մնալ Ծառայությունից օգտվելուց:

1.5. Կանոններին և Ծառայության օգտագործմանը վերաբերող բոլոր հարաբերություններին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դատական ​​գործընթացներին: Սույն Կանոններից և/կամ Ծառայությունից օգտվելուց բխող ցանկացած պահանջ կամ պահանջ պետք է ներկայացվի և քննարկվի Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

1.6. Եթե ​​որևէ պատճառով մեկ կամ մի քանի սպաներ ճանաչվել են անվավեր կամ էական իրավական ուժ չունեն, դա չի վերաբերում սովորական քաղաքացիների վավերականությանը կամ կիրառելիությանը:

1.7. Կանոնների անբաժանելի մասը, ի թիվս այլ բաների, Օգտատիրոջ տվյալների մշակման համաձայնագիրն է:

2. Ծառայության օգտագործումը

2.1. Ծառայության սեփականատերն անվճար, պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիայի պայմանների համաձայն, Օգտատիրոջը շնորհում է չփոխանցելի իրավունք՝ օգտվելու Ծառայությունից աշխարհի բոլոր երկրներում դրա անմիջական գործառական նպատակների և բացառապես իրագործման համար: Սեփականատիրոջ կողմից տրամադրվող սպասարկման հնարավորությունները և Ծառայության միջոցով հասանելի Սեփականատիրոջ ծառայությունները ստանալը:

2.2. Ծառայության հետ փոխգործակցությունը, ներառյալ Օգտատիրոջ հարցումների ձևավորումը, կարող է իրականացվել բացառապես լիազորված ծրագրերից և սարքերից օգտվողներին տրամադրվող Ծառայության միջերեսի միջոցով:

2.3. Ծառայությունից օգտվելիս Օգտագործողին արգելվում է. միջամտել Ծառայության աշխատանքին այնպիսի ձևերով, որոնք կարող են հանգեցնել դրա կատարողականի խախտման, ներառյալ հարցումների ստեղծումը ոչ Օգտատիրոջ միջերեսի միջոցով. օգտագործել ցանկացած ծրագիր կամ հավելված, որը լիազորված չէ Սեփականատիրոջ կողմից կամ Օգտատիրոջ տարածքում Ծառայության հետ շփվելու համար. փոփոխել, կատարելագործել, թարգմանել այլ լեզուներով, ապակոմպիլյացիա անել, ապամոնտաժել, վերծանել, ընդօրինակել, խախտել ամբողջականությունը, վերականգնել Ծառայության սկզբնական կոդը կամ դրա մասերից որևէ մեկը. օգտագործել Ծառայությունը անօրինական նպատակներով:

2.4. Ծառայության սեփականատերն իրավունք ունի ցանկացած պահի իր հայեցողությամբ դադարեցնել Ծառայության գործունեությունը, փոխել դրա ֆունկցիոնալությունը, օգտագործողի միջերեսը և ցանկացած այլ բնութագրեր, ինչպես նաև արգելել Ծառայության օգտագործումը:

2.5. Ծառայության միջոցով Օգտատիրոջը հնարավորություն է տրվում անհատականացնել Ծառայության ֆունկցիոնալությունն ու ինտերֆեյսը իր կարիքների համար, օգտվել Ծառայության Սեփականատիրոջ և/կամ գործընկերների վճարովի հնարավորություններից և արտադրանքներից: Օգտատերը համաձայն է, որ Ծառայության վերաբերյալ Օգտատիրոջ թույլտվության փաստը և Օգտատիրոջը հատկացված հաշվի օգտագործումը համարվում է Օգտատիրոջ համաձայնություն՝ հաշվի տվյալների մշակմանը՝ Սեփականատիրոջ կողմից տրամադրվող Ծառայության հնարավորություններն իրագործելու և տրամադրելու համար։ Սեփականատիրոջ և մատակարարների ծառայությունները, որոնք հասանելի են ծառայության միջոցով:

2.6. Օգտատերերի աջակցության ծառայության հետ կապվելիս Օգտագործողը համաձայնում է, որ հարցմանը պատասխանելու արագությունը սահմանված չէ և կախված է մուտքային հարցումների ծավալից: Աջակցման ծառայությունից խորհրդատվությունների ընթացքում ստացված ցանկացած տեղեկատվության և տեղեկատվության օգտագործումը Օգտատիրոջ կողմից իրականացվում է առանց որոշակի ժամանակահատվածում տրամադրված տեղեկատվության և տեղեկատվության ճշգրտության երաշխիքների: Օգտագործողից ստացված ցանկացած տեղեկություն՝ կապված նրա բողոքարկման հետ, Սեփականատերը կարող է օգտագործվել բացառապես բողոքարկման հետ աշխատելու համար՝ ելնելով Օգտատիրոջ շահերից

3. Պատասխանատվություն

3.1. Ծառայությունը, դրա մասերը և ցանկացած հնարավորություն տրամադրվում են «ինչպես կա» (ինչպես կա) հիմունքներով: Ծառայության սեփականատերը որևէ երաշխիք չի տալիս Ծառայության, դրա առանձին մասերի, բաղադրիչների, հնարավորությունների, ներդրված գործիքների կամ գործառույթների անթերի և անխափան աշխատանքի, Ծառայության գործառույթի համապատասխանության հետ կապված հատուկ նպատակներին և ակնկալիքներին: Օգտատերը չի երաշխավորում Ծառայության կողմից տրամադրվող տվյալների հավաստիությունը, ճշգրտությունը, ամբողջականությունը և ժամանակին, ինչպես նաև չի տրամադրում որևէ այլ երաշխիք, որը հստակորեն նշված չէ սույն Կանոններում, հատուկ կանոններում և պայմաններում:

3.2. Ծառայության սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում հետևյալի համար. Ծառայությունից որևէ օգտագործման կամ անուղղակի որևէ հետևանք (ներառյալ տվյալները) և/կամ որևէ օգտագործման հետևանքով Օգտատիրոջը և/կամ երրորդ անձանց պատճառված վնասը. Ծառայությունը (ներառյալ տվյալները) կամ դրա առանձին բաղադրիչները և/կամ գործառույթները չօգտագործելը կամ օգտագործելու անկարողությունը, ներառյալ Ծառայության հնարավոր սխալների կամ անսարքությունների պատճառով. ցանկացած տեղեկատվություն, տեղեկատվություն, գովազդ, նյութեր և բովանդակություն, որոնք տեղադրվում են մատակարարների և երրորդ կողմերի ռեսուրսներում, և որոնց ռեսուրսները կարող են վերահղվել Օգտագործողը Ծառայության հնարավորություններն օգտագործելիս:

3.3. Օգտագործողը պարտավորվում է օգտվել Ծառայությունից այն երկրի օրենսդրությանը համապատասխան, որտեղ նա գտնվում է, և պատասխանատվություն է կրում ազգային օրենսդրությամբ սահմանված Ծառայության օգտագործման սահմանափակումները խախտելու համար:

3.4. Օգտատերը բացառապես պատասխանատու է երրորդ կողմերի համար Ծառայության օգտագործման հետ կապված իր գործողությունների համար, ներառյալ, եթե նման գործողությունները հանգեցնում են երրորդ անձանց իրավունքների և օրինական շահերի խախտմանը, ինչպես նաև Ծառայությունից օգտվելիս գործող օրենսդրությանը համապատասխանելու համար:

3.5. Սույն Կանոնների հետ կապված վեճերի դեպքում Օգտատերը, նախքան վեճը լուծելու համար դատական ​​մարմիններին դիմելը, պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել նախաքննության լուծման համար՝ համապատասխան նամակ ուղարկելով Ծառայության սեփականատիրոջ հասցեին, ինչպես նաև. դրա էլեկտրոնային պատճենը՝ info@ecoparsec.com հասցեին՝ վիճելի իրավիճակի և հարակից հանգամանքների հստակ նկարագրությամբ: Հայցի քննարկման և պատասխանի ժամկետը` Ծառայության սեփականատիրոջ կողմից այն ստանալու օրվանից 30 օր:

4. Ծառայության իրավունքներ

4.1. Մտավոր սեփականության իրավունքներ, ներառյալ Ծառայությունում ներառված և (կամ) դրա կողմից օգտագործվող մտավոր գործունեության արդյունքները, ինչպիսիք են տեքստերը, պատկերները, դիզայնը, այլ բովանդակություն, տվյալների բազաներ, նոու-հաու, ապրանքանիշեր, ֆիրմային անվանումներ և նույնականացման այլ միջոցներ և այլն: , ինչպես նաև տիրույթի անունները պատկանում են Ծառայության սեփականատիրոջը կամ երրորդ անձանց՝ հեղինակային իրավունքի սեփականատերերին և տրամադրվում են Սեփականատիրոջը լիցենզիայի ներքո կամ հյուրընկալվում են Սեփականատիրոջ կողմից՝ հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի անունից:

4.2. Մտավոր սեփականության օբյեկտները, որոնց բացառիկ իրավունքները չեն պատկանում Ծառայությունների սեփականատիրոջը, Սեփականատիրոջ կողմից տեղադրվում են բացառապես օգտատերերին որոշակի ավիաընկերության, գործակալության, ամրագրման համակարգի, այլ պրովայդերների, ում ծառայությունների մասին տեղեկությունների մասին տեղեկացնելու նպատակով։ ծառայության վրա։

4.3. 4.1 կետում նշվածների օգտագործումը. մտավոր սեփականության օբյեկտներ հնարավոր է միայն Ծառայության կողմից առաջարկվող ֆունկցիոնալության շրջանակներում: Օգտագործողը համաձայնում է, որ Ծառայությունից օգտվելը իրեն որևէ իրավունք չի տալիս մտավոր սեփականության նշված օբյեկտների հետ կապված, բացառությամբ Կանոններում, հատուկ կանոններում և պայմաններով հստակորեն նշված իրավունքների:

5. Կանոնների փոփոխություն

5.1. Ծառայության սեփականատերն իրավունք ունի ցանկացած պահի և առանց նախնական ծանուցման միակողմանիորեն փոխել սույն Կանոնները:

5.2. Կանոնների փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ համապատասխան հրապարակման մեջ:

Հայաստանում թափոնների առանձին հավաքագրման քարտեզ, 2022

Կոնտակտներ

Հեռախոսահամար+37491010678